Prosessi

Noudatamme pitkän ajan kuluessa kehittynyttä ja hyvin testattua kehitysprosessia kaikissa projekteissamme. Käyttämämme prosessi vähentää projektin riskejä ja läpivientiaikaa sekä auttaa asiakkaitamme keskittymään teknisten ratkaisujen sijaan täysillä liiketoiminnallisiin tavoitteisiinsa.

Noudatamme spiraali- sekä vesiputousmalleja, joissa koko kehityssyklin on läpäistävä yksi tai useampi toistokerta kaikilla projektin tasoilla. Olemme määritelleet prosessit projetin suunnitteluun, analysointiin, muotoiluun, kehittämiseen, testaukseen, käyttöönottoon ja ylläpitoon.

Projektin suunnittelu ja information kerääminen
» Sovelluksen liiketoiminnallisen tavoitteen määrittely
» Korkean tason vaatimusdokumentti
» Tekniset suositukset
» Korkean tason vaatimusmäärittely

Analysointi
» Ohjelmiston vaatimusmäärittely
» Käyttötapausmäärittely ja -kaavio
» Vaatimusten jäljitettävyysmatriisi

Design
» Arkkitehtuurikaaviot
» Ylä- ja alatason luokkakaaviot
» ER-kaavio
» Tiedonkulkukaavio
» Käyttöönottokaavio
» Lankamalli
» Testaussuunnitelma

Ohjelmiston kehittäminen
» Sovelluksen lähdekoodi
» Dokumentointi
» Yksikkötestien tulokset

Testaus
» Testitapaukset
» Käyttäjien kelpoisuussäännöt
» Yksikkötestaus
» Integrointitestaus
» Hyväksymisraportti
» Käyttöönottoympäristö

Käyttöönotto ja ylläpito
» Integroitavat sovellukset
» Käyttöönottosuunnitelma
» Käyttöönottoympäristö
» Siirto ylläpitotiimille
» Sovelluksen käyttöönotto
» Dokumenttien arkistointi

Citytechin kehitysmetodologian edut:
» Asiakaskeskeinen ja prosessiorientoitunut sovelluskehitysmetodologia
» Nopea palauteketju liiketoiminnan sidosryhmiltä insinööreille ja takaisin
» Nopea ohjelmistotuotteen käsitteellistäminen ja materialisaatio prototyypin kautta
» Mahdollisuus parannella vaatimuksia ja muotoilua sekä hallita niiden muutoksia heti tuotteen elinkaaren alkuvaiheessa
» Korkeimman prioriteetin ominaisuuksien sekä korkeimpien riskiominaisuuksien toteuttamiseen niin pian kuin mahdollista
» Kehitettyjen osioiden vahvistaminen vähitellen mahdollistaa jatkuvan analysoinnin ja pienentää riskiä
» Huippulaatuinen tuote alkuperäisellä budjetilla

 
Partners