Ohjelmistokehitys

Pärjätäkseen tämän päivän kovassa kilpailussa ja markkinoiden nopeissa muutoksissa, yritysten on jatkuvasti pyrittävä supistamaan kustannuksiaan, kasvattamaan tehokkuuttaan sekä nostamaan asiakkaidensa tyytyväisyystasoa. Citytech kehittää räätälöityjä sovelluksia, jotka on suunniteltu kunkin asiakasyrityksen omaa liiketoimintaa ja yksilöllisiä tarpeita silmällä pitäen. Tavoitteemme on parantaa asiakkaidemme tuottavuutta sekä maksimoida heidän voimavarojensa käyttö.

Kehitämme ratkaisuja muun muassa seuraaviin tarpeisiin:
» Kirjanpito
» Johdon tietojärjestelmät
» Palkanmaksu
» Valmistevero
» Tuotannonsuunnittelu
» Laadunvalvonta
» Budjetointi
» Myynnin johto ja analysointi
» Varastonhallinta

Käytössämme olevat teknologiat:
» Ympäristöt: Windows 2003/2008, Linux, Unix
» Kehitystyökalut: Microsoft Visual Studio.NET, Microsoft Visual Basic, Microsoft Visual C++, Microsoft Visual FoxPro
» Komponenttiteknologiat: ActiveX, COM/DCOM
» Tietokannat: Microsoft SQL palvelin, Oracle, Microsoft Access, MySql
» Komponenttien luonti: Microsoft Visual C++, Microsoft Visual Basic

 

 
Partners